Warsztaty
z zakresu rewitalizacji

W dniach 10-11 września br. odbyły się warsztaty z zakresu rewitalizacji dedykowane członkom Zespołu Rewitalizacji oraz przyszłym członkom Komitetu ds Rewitalizacji.

Ich celem było przybliżenie idei rewitalizacji oraz wypracowanie mechanizmów przekształcenia "Lokalnego programu rewitalizacji Chorzowa 2023" w Gminny Program Rewitalizacji , który będzie obowiązywał od 01 stycznia 2024r.  Warsztaty prowadzone były przez ekspertów z ramienia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracach związanych z rewitalizacją w miastach. Dla zainteresowanych: 
  1. prezentacje z warsztatów:

    Instrumenty lokalne KIPPiM Komitet Rewitalizacji KIPPiM Mieszkalnictwo KIPPiM

    Monitoring i Zarządzanie KIPPiM Partycypacja KIPPiM Przykłady działań inspiracje KIPPiM

    Wprowadzenie do rewitalizacji KIPPiM

  2. Zarządzenie nr OR.187.2018 z dnia 07/09/2018r. o powołaniu Zespołu Rewitalizacji Czytaj więcej