Spotkanie
z ciekawym człowiekiem

W ramach cyklicznych spotkań, które będziemy realizować w CUMIE, 11 stycznia uczestnicy Grupy Pilotażowej mieli okazję gościć Dyrektora Domu Monaru Pana Mariusza Kajdę.

Pan Mariusz Kajda jest pedagogiem i specjalistą terapii uzależnień. W trakcie spotkania przybliżył Grupie Pilotażowej charakter prowadzonego ośrodka, opowiedział o swojej pracy, ale przede wszystkim zaprezentował krótki wykład na temat profilaktyki uzależnień, po którym uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań, na które nasz Gość chętnie odpowiadał.