Spotkanie z Chorzowską Radą Seniorów

Dziękujemy wszystkim aktywnym chorzowskim seniorom za udział w spotkaniu 22 listopada w Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych
przy ul. Dąbrowskiego 7.


Celem spotkania było przedstawienie idei samego Projektu, a w szczególności CUMY jako miejsca dedykowanego  młodzieży ponadgimnazjalnej  oraz  zachęcenie seniorów do zaangażowania się w realizację Projektu, poprzez różnorodne działania      i pomysły. Jednym z zakładanych elementów Projektu jest stworzenie platformy porozumienia MŁODZI – SENIORZY, czyli zbudowania nowych relacji poprzez realizację wspólnych  przedsięwzięć, takich jak imprezy, happeningi,  czy „banki czasu” (wzajemna pomoc i usługi, za które płacimy sobie nawzajem godzinami pomocy i umiejętności). 

Podczas spotkania zaprezentowano również proponowane  obszary rewitalizacji oraz zaproszono do udziału w konsultacjach społecznych dot. programu rewitalizacji.