Skorzystaj z pomocy psychologa

Nie radzisz sobie ze stresem codzienności? Czujesz się zagubiony w trudnej sytuacji? Chciałbyś rozeznać się w istocie problemu, z którym się zmagasz? A może zwyczajnie chcesz udoskonalić swoje umiejętności społeczne jak komunikacja czy asertywność? 

Spotkanie z psychologiem z pewnością pozwoli Ci na pokonanie pierwszych barier! Możliwe że jedno lub kilka spotkań rzuci nowe światło na trudną sytuację, możliwe też że psycholog zaproponuje wykonanie badania psychologicznego lub zasugeruje podjęcie psychoterapii, by lepiej radzić sobie z podobnymi sytuacjami w przyszłości.

CUMA  - jako Centrum Usług dla Młodzieży  - oferuje możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji psychologicznej. Oferta skierowana jest do młodzieży i młodych dorosłych będących mieszkańcami Chorzowa bądź uczniami chorzowskich szkół  w wieku 14-25 lat. 
Zapisy : w lokalu CUMY przy ul. Wolności 3 lub przez wiadomość prywatną na Fb.
Terminy konsultacji podano na Fb CUMY .