Warsztaty z monitorowania rozwoju lokalnego

W piątek, 20 września CUMA gościła uczestników warsztatów z zakresu monitorowania rozwoju lokalnego, realizowanych w ramach projektu „Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrzmiejskim” na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Miasta biorące udział w warsztatach organizowanych w Chorzowie to Dąbrowa Górnicza, Rybnik i Chorzów (miasta konkursu Modelowej Rewitalizacji Miast) oraz Bytom i Wałbrzych (realizujące projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji).

Głównym tematem spotkania była dyskusja dot. procesów monitoringowych lokalnych i gminnych programów rewitalizacji.

Analogiczne warsztaty odbyły się również we Włocławku, Lesznie oraz Lublinie.