Nasz rynek 
Chorzów jest miastem, które swój największy rozwój ­zawdzięcza rozwojowi przemysłu. Powstające na przestrzeni wieków huty, kopalnie i zakłady chemiczne spowodowały, że miasto rozrastało się, tworząc coraz większy organizm miejski. Pomimo bliskiego sąsiedztwa zakładów przemysłowych, ścisłe centrum Miasta – chorzowski Rynek – było wciąż miejscem otwartym dla mieszkańców, pełnym zieleni i kwiatów skwerem, przepięknie wkomponowanym w ­istniejącą zabudowę gmachu ówczesnego magistratu. To przestrzeń, która żyła dzięki ludziom oraz przedsięwzięciom, jakie tam realizowali. Obecny Rynek przełamany został w latach 60. ubiegłego wieku estakadą – drogą szybkiego ruchu, która spowodowała, ze Rynek zatracił swój pierwotny charakter serca miasta. Z biegiem lat stał przestrzenią pustą, bez wyrazu i  charakteru, źle odbieraną przez mieszkańców i przyjezdnych. Słowo „Rynek” utraciło swoje pierwotne znaczenie, a zostało jedynie jako adres pocztowy kilku kamienic.
Jak możemy to zmienić? 
Szansą na zmianę jest rewitalizacja chorzowskiego Rynku, która ponownie przywróci jego przestrzeń mieszkańcom. Naszym celem jest stworzenie otwartej przestrzeni publicznej, która wraz z ulicami przyległymi do Rynku stanie się prawdziwym centrum miasta.
Jednym z narzędzi jakie mają doprowadzić do ożywienia chorzowskiego Rynku jest realizacja projektu CUMA.

Przydatne informacje dot. rewitalizacji

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji
Informacja z warsztatu pn. "Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji"
Konkursy architektoniczne i urbanistyczne jako wyraz dbałości o ład przestrzenny

Aktualności dot. rewitalizacji