Rewitalizacja w praktyce

Kawiarenka Obywatelska CUMA CAFE działa z powodzeniem od października 2018r. jako przykład miejsca integracji i aktywności lokalnej.

Czym żyje KO można na bieżąco obserwować na Fb CUMY. Zasady funkcjonowania KO w Chorzowie ujęto w opracowaniu pn. „Rewitalizacja w praktyce – modele rozwiązań jako rezultaty konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast” stworzonym w oparciu o dobre praktyki pochodzące z miast realizujących projekty w ramach MRM. Zainteresowanych tematem zapraszamy do lektury!