Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/eblis/cuma.chorzow.eu/public_html/wp-content/plugins/pl-plugin-shortcodes/shortcodes.php on line 201

Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/eblis/cuma.chorzow.eu/public_html/wp-content/plugins/pl-plugin-shortcodes/shortcodes.php on line 201

Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/eblis/cuma.chorzow.eu/public_html/wp-content/plugins/pl-plugin-shortcodes/shortcodes.php on line 201

Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/eblis/cuma.chorzow.eu/public_html/wp-content/plugins/pl-plugin-shortcodes/shortcodes.php on line 201

Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/eblis/cuma.chorzow.eu/public_html/wp-content/plugins/pl-plugin-shortcodes/shortcodes.php on line 201

Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/eblis/cuma.chorzow.eu/public_html/wp-content/plugins/pl-plugin-shortcodes/shortcodes.php on line 201

Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/eblis/cuma.chorzow.eu/public_html/wp-content/plugins/pl-plugin-shortcodes/shortcodes.php on line 201

Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/eblis/cuma.chorzow.eu/public_html/wp-content/plugins/pl-plugin-shortcodes/shortcodes.php on line 201

Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/eblis/cuma.chorzow.eu/public_html/wp-content/plugins/pl-plugin-shortcodes/shortcodes.php on line 201

Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/eblis/cuma.chorzow.eu/public_html/wp-content/plugins/pl-plugin-shortcodes/shortcodes.php on line 201

Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/eblis/cuma.chorzow.eu/public_html/wp-content/plugins/pl-plugin-shortcodes/shortcodes.php on line 201

Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/eblis/cuma.chorzow.eu/public_html/wp-content/plugins/pl-plugin-shortcodes/shortcodes.php on line 201

Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/eblis/cuma.chorzow.eu/public_html/wp-content/plugins/pl-plugin-shortcodes/shortcodes.php on line 201

Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/eblis/cuma.chorzow.eu/public_html/wp-content/plugins/pl-plugin-shortcodes/shortcodes.php on line 201

Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/eblis/cuma.chorzow.eu/public_html/wp-content/plugins/pl-plugin-shortcodes/shortcodes.php on line 201

Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/eblis/cuma.chorzow.eu/public_html/wp-content/plugins/pl-plugin-shortcodes/shortcodes.php on line 201

Rewitalizacja w praktyce modele rozwiązań jako rezultaty konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” Pobierz dokument (pdf)

Raport o rewitalizacji – podsumowanie działań DPT Pobierz dokument (pdf)

Zarządzenie nr OR.187.2018 z dnia 07/09/2018r. o powołaniu Zespołu Rewitalizacji   Czytaj więcej

Lokalny Program Rewitalizacji Chorzowa 2023 Pobierz dokument (pdf)

LPR Chorzów – załącznik 1 Karty projektów Pobierz dokument (pdf)

Majowe pikniki CUMY – raport , maj 2017 Pobierz dokument (pdf)

Diagnoza potrzeb i potencjału młodzieży (w wieku od 16 do 25 r.ż) w zakresie ich aktywizacji edukacyjnej, zawodowej oraz społecznej w mieście Chorzów Pobierz dokument (pdf)

Raport końcowy z przeprowadzonych badań opinii społecznej dot. projektu CUMA Pobierz dokument (pdf)

Załącznik 5.1.1. Diagnoza młodzieży Pobierz dokument (pdf)

Załącznik 5.1.2. Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego z chorzowską młodzieżą Pobierz dokument (pdf)

Załącznik 5.1.3. Narzędzie – badanie ankietowe wśród chorzowskiej młodzieży Pobierz dokument (pdf)

Załącznik 5.1.4. Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego z mieszkańcami Chorzowa Pobierz dokument (pdf)

Załącznik 5.1.5. Narzędzie – badanie ankietowe wśród mieszkańców Chorzowa Pobierz dokument (pdf)

Załącznik 5.1.5. Narzędzie – badanie ankietowe wśród mieszkańców Chorzowa Pobierz dokument (pdf)

Sprawozdanie końcowe Pobierz dokument (pdf)

Wyniki badania ankietowego ws KO Cuma Cafe Pobierz dokument (pdf)