Prace zakończone!

Prace nad "Lokalnym Programem Rewitalizacji Chorzowa 2023" zostały zakończone!

Dokument uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego i znajduje się w prowadzonym przez Urząd Marszałkowski wykazie programów rewitalizacji.


Przedmiotowy dokument uzyskał także pozytywną ocenę Ministerstwa Rozwoju w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W dniu 25/05/2017r. "Lokalny Program Rewitalizacji Chorzowa 2023" został przyjęty uchwałą Rady Miasta Chorzów.