Poprowadź Kawiarenkę Obywatelską CUMA CAFE

Właśnie wystartował drugi konkurs ofert na obsługę Kawiarenki Obywatelskiej!

Organizacje, które chcą aktywnie działać na rzecz Miasta Chorzów i jego mieszkańców, czują potrzebę aktywizacji młodych ludzi i mają pomysły na działania w tym zakresie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Wspólnie możemy stworzyć atrakcyjne miejsce tętniące energią oraz sprzyjające integracji i rozwojowi dialogu, które stanie się ulubioną miejscówką Chorzowian.

Termin składania ofert:
do 8 maja 2019 r.

Termin realizacji zadania: od 20.05 do 30.09.2019 r.

Kwota dotacji: 60 660,00 zł


Link do zarządzenie: Zobacz

Szczegóły:
1. Otwarty konkurs ofert - ogłoszenie Załącznik
2. Wzór oferty Załącznik