Nowe miejsce
Wspólnie chcemy stworzyć w naszym mieście miejsce dla młodzieży tj. Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia pod nazwą „CUMA”

To nasze miasto
To my odpowiadamy za miejsce zamieszkania, za nasze miasto, zaplanujmy wspólnie jego rozwój.

Liczymy na Twój głos i zaangażowanie w tworzeniu „CUMY”, która ma powstać w Chorzowie przy ul. Wolności 3. Wypracujmy wspólnie kształt, cele i program tego miejsca, aby w przyszłości zapewnić sobie poczucie wspólnego dobra.


Plan działania
CUMA to projekt o szerokim zakresie, a jego realizacja ­wymaga podjęcia działań na wielu płaszczyznach.

Planowane działania w ramach CUMY:

1. Przeprowadzenie badań ankietowych mieszkańców w temacie rewitalizacji oraz CUMY

2. Przeprowadzenie partycypacji społecznej, czyli aktywnego włączenia wszystkich zainteresowanych w temat uruchomienia i funkcjonowania CUMY, poprzez: 

Spotkania z młodzieżą celem poznania jej potrzeb oraz zbadania opinii nt. utworzenia CUMY i zasad jej działania (warsztaty i spotkania w szkołach)

Wybranie ok. 10-osobowej pilotażowej  grupy młodzieży

Organizacja pikników tematycznych dedykowanych młodzieży Organizacja eventów/happeningów na Rynku

Nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, podmiotami publicznymi i organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami

Stworzenie płaszczyzny porozumienia MŁODZI – SENIORZY

3. Stworzenie projektu Programu Rzeczowo – ­Czasowego CUMY na podstawie ww. badań i spotkań

4. Wybór i przygotowanie przyszłej kadry realizującej ww. Program, w tym szkolenia streetworkerów

5. Adaptacja lokalu przy ul. Wolności 3 na cele CUMY - projekt i wykonanie wspólnie z młodzieżą