Pierwsze posiedzenie Zespołu Rewitalizacji

W dniu 19.12.2018r. w siedzibie w CUMA CAFE przy ul. Wolności 3 odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Rewitalizacji , powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr OR.187.2018 z dnia 07 września 2018r.

Zadaniem Zespołu jest m.in monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji projektów rewitalizacyjnych ujętych w „Lokalnym programem rewitalizacji Chorzowa 2023”, inicjowanie i przygotowywanie nowych projektów rewitalizacyjnych Miasta Chorzów, inicjowanie zmiany LPR-u w tym na uzasadniony wniosek podmiotów zewnętrznych oraz współpraca z administracją rządową oraz samorządową w zakresie wykorzystania funduszy na realizacje projektów rewitalizacyjnych.Wkrótce zostanie opracowany raport okresowy z realizacji "Lokalnego Programu rewitalizacji Chorzowa 2023", a także sprawozdanie z posiedzenia Zespołu. Oba dokumenty zostaną opublikowane na stronie ww.chorzow.eu.