Zapraszamy do udziału w Komisji Konkursowej

Zapraszamy do udziału w Komisji Konkursowej.
Weź udział w opiniowaniu ofert złożonych w konkursie ofert na obsługę CUMY CAFE.

W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta Miasta Chorzów w dniu 16 kwietnia 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację n/w zadania:

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KAWIARENKI OBYWATELSKIEJ „CUMA CAFE” JAKO MIEJSCA I FORMY DIALOGU ORAZ AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

w ramach projektu „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowychi Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Termin składania wniosków: 2 maja 2019 r.