Michał Pietrzok

Mentor Grupy Pilotażowej

Wiceprezes Fundacji Europejski Instytut Outsourcingu. Magister zarządzania i marketingu z ponad trzyletnim doświadczeniem w każdej z tych dziedzin.

Zatrudniony w Urzędzie Miasta w Chorzowie jako urzędnik Biura Funduszy Zewnętrznych, odpowiedzialny za przygotowanie i koordynację projektów „miękkich” (w ramach różnych programów, np. Europejski Fundusz Społeczny, Erasmus+, Europa Dla Obywateli itp.).

Autor i koordynator ponad 20 projektów zrealizowanych w ramach programów Młodzieży w Działaniu, Erasmus+, a także innych lokalnych lub prywatnych funduszy oraz projektów w ramach wspierania i realizowania zadań publicznych w różnych gminach.

W przeszłości pracował w różnych prywatnych przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z marketingiem oraz zarządzaniem, był zatrudniony jako animator organizacji pozarządowych w projekcie Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych (finansowanym z EFS), prowadził też własną firmę.

W ramach edukacji pozaformalnej i pracy z młodzieżą specjalizuje się w metodologii edukacji przez doświadczanie, a w szczególności w wykorzystaniu gier symulacyjnych i RPG w działalności pozarządowej. W przeszłości był uczestnikiem Szkolenia Trenerów z wykorzystania gier symulacyjnych, a także opracował i zrealizował szkolenie SIMeNGO – wykorzystanie gier symulacyjnych w pracy z młodzieżą. Był również uczestnikiem konferencji na temat edukacji przez doświadczanie, która odbyła się w Stambule, w Turcji w lutym 2017 roku.

Główne zainteresowania to rozwój osobisty oraz podróże.