Maria Malinowska

Mentor Grupy Pilotażowej

Ukończyłam Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego i Śląską Szkołę trenerów MERITUM.

Od 20 lat pracuję w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie. Poza pracą socjalną zajmuję się zagadnieniem przemocy w rodzinie. Od 2008 roku aktywnie uczestniczę w realizowanych przez Ośrodek projektach ,mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu mieszkańców Chorzowa. Jestem członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zainteresowania: psychodietetyka , zdrowy styl życia , fitness. Lubię czytać thrillery prawnicze,  medyczne.

Uczestnikom CUMY mogę zaoferować swoje doświadczenie. Motywować do działania, uczyć że „Optymizmu można się nauczyć”.