Kierunek Młodzież - model rewitalizacji w Chorzowie

W dniach 27-28 marca w Chorzowie odbyła się konferencja - „Kierunek Młodzież - model rewitalizacji w Chorzowie”.

Było to podsumowanie projektu „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POPT 2014-2020.

Tematem wiodącym była młodzież w rewitalizacji.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, a także uczestnicy Modelowej Rewitalizacji Miast i miasta Metropolii.

Nasze szczególne podziękowania za działania na rzecz młodych mieszkańców Chorzowa zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym, należą się następującym organizacjom:
- Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie,
- Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa” w Chorzowie,
- Stowarzyszenie Freeland.

Dziękujemy, że jesteście!

Ponadto wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za ciekawe prelekcje, które z pewnością okażą się inspiracją dla innych miast.

Pierwszego dnia odbyliśmy spacer studyjny po Parku Śląskim - pierwszym przykładzie rewitalizacji na Śląsku, Szybie Prezydent oraz ulicy Wolności, gdzie uczestnicy mieli okazję odwiedzić naszą Kawiarenkę Obywatelską CUMA CAFE i spotkać się z młodzieżą i seniorami.

Drugi dzień upłynął nam m.in. na zwiedzaniu kopalni Guido w Zabrzu, jako przykładu rewitalizacji terenu poprzemysłowego.