JĘZYKI OBCE

Chciałbyś opanować nowy język albo doprowadzić do perfekcji posługiwanie się tym który już znasz?

JĘZYK ANGIELSKI
Dla młodzieży i dorosłych, MDK Lompy


JĘZYK FRANCUSKI
Dla młodzieży i dorosłych, MDK Lompy


JĘZYK ANGIELSKI

Dla kogo: Młodzież i dorośli

Gdzie: MDK Lompy

Opis: Koła nauki języka angielskiego dedykowane są uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Program nauczania dostosowany jest do poziomu zaawansowania uczestników zajęć. Celem spotkań jest nabycie nowej wiedzy o języku, kulturze, obyczajach, tradycji i historii krajów anglojęzycznych oraz poszerzenie i utrwalenie wiedzy nabytej w szkole. Podczas zajęć stosowane są różnorodne formy pracy (karty pracy, ćwiczenia gramatyczne, gry) przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych (m.in. tablice multimedialne). Uczestnicy rozwijają umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Poznają także piosenki i filmy anglojęzyczne, które pomagają im w nauce języka angielskiego.

Jeśli chcesz nauczyć się języka angielskiego, poznać kulturę i obyczaje krajów anglojęzycznych – to koło jest właśnie dla Ciebie!JĘZYK FRANCUSKI

Dla kogo: Młodzież i dorośli

Gdzie: MDK Lompy

Opis: Koła nauki języka francuskiego skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Zajęcia prowadzone są w grupach zróżnicowanych wiekowo, a dla każdej grupy opracowany jest indywidualny program nauczania, uwzględniający stopień znajomości języka. Podczas zajęć uczestnicy mają okazję zapoznać się nie tylko z leksyką i gramatyką języka francuskiego, ale również z kulturą i obyczajami Francji. Wychowankowie doskonalą wszystkie umiejętności językowe, czyli rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, tworzenie wypowiedzi pisemnej i ustnej. Przygotowywani są do egzaminu DELF (A1, A2, B1, B2), egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Uczestnicy zajęć biorą aktywny udział w projekcie „Wymiany internetowe”, nawiązując znajomości z młodzieżą z miasta partnerskiego - Creil.