Poznaj z nami CUMĘ:
czyli miejsce w którym młodzież ­chorzowska będzie mogła otrzymać nie tylko wsparcie edukacyjno-doradcze, lecz także rozwijać swoje ­zainteresowania oraz aktywizować się zawodowo i społecznie.
upowszechnienie wsparcia na rzecz ­młodzieży; nie można mówić o przyszłości ­naszego miasta pomijając młodych mieszkańców i nie można mówić o młodych mieszkańcach pomijając przyszłość naszego miasta.zawodowo i społecznie.

dzięki współpracy wszystkich interesariuszy miasta tj. podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, mieszkańców, a zwłaszcza samej młodzieży możemy stworzyć miejsce kompleksowego wsparcia, ­zestaw zintegrowanych narzędzi skierowanych do młodego człowieka zagrożonego wykluczeniem społecznym, przyjmując jako zasadę pomagamy, wspieramy, ukierunkowujemy TU i TERAZ.


aktywizacja społeczności lokalnej, kreatywność i potencjał młodych ludzi jako narzędzie do ożywienia przestrzeni publicznej chorzowskiego Rynku, który zatracił swój charakter SERCA ­MIASTA. Rynek ma szanse stać się ponownie przyjazną przestrzenią publiczną, a zalążkiem tego procesu będzie chorzowska młodzież gromadząca się na imprezach i eventach poświęconych zarówno im samym jak i skierowanych do ich rodzin, przyjaciół, znajomych i wszystkich mieszkańców miasta.