CUMA zawiesza działalność stacjonarną

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.1758, 1797,1829 i 1871), od dnia 24 października 2020 r. konieczne jest zawieszenie stacjonarnej działalności Kawiarenki Obywatelskiej "Cuma Cafe" do odwołania.