CUMA partnerem I Konferencji Kobiet w Chorzowie

W sobotę 8 lutego 2020r. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Lompy 13 odbędzie się „I Konferencja Kobiet w Chorzowie”, której hasło przewodnie brzmi : Jesteśmy różne i to nas łączy! Konferencja organizowana jest w formie obywatelskiej inicjatywy oddolnej przez nieformalną grupę chorzowianek - kobiet w różnym wieku, o różnych profesjach, zainteresowaniach i poglądach, otwartych na potrzeby i opinie innych kobiet związanych z Chorzowem.

Konferencja będzie składać się z 2 stref – strefy wykładowej, gdzie będzie można posłuchać ciekawych prelekcji i wziąć udział w dyskusji, a także w pracy warsztatowej, oraz drugiej strefy - przestrzeni wystawowej, udostępnionej organizacjom pozarządowym działającym w obszarze szeroko rozumianego wsparcia kobiet, w tym w zakresie rozwoju ich potencjałów i możliwości.
Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Chorzów.
WSTĘP WOLNY.

PROGRAM Konferencji
14:30 rejestracja
15:00 uroczyste otwarcie, przywitanie gości i uczestników
15:30-16:15 Odkrywamy herstorie naszego regionu (prowadzenie: Katarzyna Tobór-Osadnik)
16.15-16.30 przerwa
16:30-17:15 One Wzmocnione - coaching grupowy (prowadzenie: Kamila Sekuła-Szot)
17.15-17.45 przerwa kawowa
17:45-18:30 Aktywne kobiety w Chorzowie (prowadzenie: Fundacja Rzecz Społeczna)
18.30-18.45 przerwa
18:45-19:30 Budowanie relacji podstawą naszych działań (prowadzenie: Joanna Żydek)
19.30-19.35 słowo wstępne do filmu (dr Małgorzata Tkacz-Janik)
19:35-20:00 pokaz filmu "5 kobiet Sejmu Śląskiego"
20:00 zakończenie