Ankieta – aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji

W której dzielnicy Chorzowa żyje się dobrze, a gdzie konieczne są zmiany? Co powinno być priorytetem w wydatkach miasta? Wypełnij ankietę i pomóż nam określić kierunki i niezbędne działania rewitalizacyjne w naszym mieście.

Czy wiesz, że  aktualizacja LPR umożliwi miastu oraz innym podmiotom ubieganie się o środki finansowe na rewitalizację?